woensdag, januari 29, 2014


View My Stats


GREGORIAANS SONNET

Een koster/organist had het bekaaid.
Zoon Ben hielp met het trappen van de lucht.
Maar bij de hoogmis klonk er slechts gezucht:
de orgelpijpen had hij losgedraaid.

Als misdienaar werd opa ook gepaaid
tezamen met zijn broer, vol godesvrucht
met witte toga, rode cape verlucht.
Twee vliegenzwammen, uit het bos gewaaid.

Ze knielden, hieven hun gezangen aan    
in het Latijn met heldere sopraan            
als antwoord op het vrome priesterlied.  

Dan klonk er soms een tekst in eigen geest:woensdag, januari 01, 2014

Een schubbig nieuwjaar!


View My Stats


Sterren

De ster van Bethlehem wees hoe te lopen.
Ik volg de ster en ben naar Praag gegaan.
Van eendenborst tot kokend water kraan
schreeuwt onze Ster steeds harder: kopen! Kopen!

Ook hier is handel. Tonnen biotopen
van karpers voor het kerstmaal zie ik staan.
Gedroogde schubben, in je knip gedaan:
een nieuw jaar zonder geldzorg valt te hopen.   

Een opa pakt hier uit voor zijn gezin.
Een thermosfles, wat bekers ook van staal,
schenkt koffie voor zijn dochters, kleinzoon in,

haalt appels uit zijn tas. Dan, in één ruk
snijdt hij de appels door, horizontaal.
Een wurmpje in de appelster: geluk.