woensdag, november 10, 2010

Fantasie en therapie


Wat is een therapie en houdt het steek?
Ik zat hier tegenover die meneer en
was bijna doorlopend aan ‘t projecteren.
Ik heb veel fantasie: niets was wat ’t leek.

Soms was de therapeut mijn pa, soms keek
ik Arend aan en zat dan te blokkeren.
De therapeut bleef kalm, zou me nooit deren
al was ik bang of raakte ik van streek.

Die corrigerende ervaring droeg
genezing aan voor slecht geheelde wonden,
want cerebraal begrip is niet genoeg.

In therapie werd ik weer vrij, veerkrachtig.
Ik werd er nooit veroordeeld of geschonden.
Mijn strenge vader werd weer lief, aandachtig.


View My Stats

Geen opmerkingen: