dinsdag, december 16, 2008

De grot Chauvet


De wanden wonderen een berenkop,
getekend dertigduizend jaar geleden,
volmaakt in perspectief. Een fijnbesneden
moerashert, neushoorns, paarden in galop.

Een offerblok met beenderen erop.
Het dier werd hier geofferd én aanbeden.
paleolithische diepzinnigheden:
men eerde ’t dier, al at men het ook op.

Waarom doen wij de dieren zo’n verdriet?
Omdat we sedert Augustinus wisten:
de mens geniet een ziel, de dieren niet.

Het dier voelt niets, werd door Descartes bedacht.
Een moslimslager overstijgt een christen:
hij bidt bij ieder schaap, voor hij het slacht.


De grot Chauvet – Deze druipsteengrot in de Ardèche is ontdekt in 1994 door een groep amateur-speleologen, waaronder Jean-Marie Chauvet. De paleolithische wandschilderingen door de Cro-Magnonmens zijn uniek door hun ouderdom (30.000 jaar voor Christus), hun artisticiteit en de vakbekwaamheid (perspectief, schaduwwerking) waarmee ze gemaakt zijn. De grot is niet opengesteld voor publiek, er wordt nog volop wetenschappelijk onderzoek gedaan. Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel Deschamps, Christian Hillaire, De grot Chauvet. De oudste grotschilderingen ter wereld, Jan van Arkel, Utrecht 1998.


View My Stats

Geen opmerkingen: