vrijdag, juli 02, 2010

De psychologe II


Het mens zei dat ik niet écht wilde weten
wat Arend als SS-er deed. Een bod
tot onderzoek kreeg ik zo door mijn strot.
Dat ik het aannam, heeft me vaak gespeten.

Ik wist alleen dat hij in Rusland streed en
ging informatie vragen bij ’t RIOD.
Maar zijn dossier bleef stijf voor me op slot
(ook fouten krijgen privacy decreten).

Het Ministerie van Justitie bood
de kans ’t dossier te lezen van een dader
als die familie van je was en dood.

Ik schreef ze aan en ja, men was akkoord
dat ik ’t dossier las van mijn wijlen vader.
Ik had gelogen, maar loog echt geen woord.


View My Stats

Geen opmerkingen: